Jaarplannen en jaarverslagen

Onder deze categorie vindt u de begroting en de jaarstukken van de gemeente Wierden.

Elk jaar stelt de gemeente een begroting op. De begroting is de financiële vertaling van het meerjarenprogramma, waarin staat wat de gemeente de komende jaren aan activiteiten uitvoert. De begroting wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Daarnaast brengen wij elk jaar een jaarrekening en jaarverslag uit. Hierin kijken we terug op het voorgaande jaar.

De begroting en jaarrekening kunt u vinden op de website van de gemeente Wierden.