Wet- en regelgeving

Onder deze categorie vindt u de wet- en regelgeving van de gemeente Wierden.

De gemeente Wierden legt regels vast in verordeningen, beleidsplannen, reglementen en besluiten. Zoekt u een wet of regel van de gemeente Wierden? Bijvoorbeeld regels over de afvalstoffenheffing, bomenverordening of evenementenvergunningen? Alle regelingen en verordeningen van de gemeente vindt u via lokaleregelgeving.overheid.nl.