Overige besluiten van algemene strekking

Onder deze categorie vindt u de overige besluiten van algemene strekking van de gemeente Wierden. Dit zijn besluiten die van algemene aard zijn, bijvoorbeeld besluiten over een projectplan.

Veel besluiten van de gemeente Wierden worden nu al bekend gemaakt in het Gemeenteblad. U kunt de bekendmakingen vinden via Officiëlebekendmakingen.nl.