Vergaderstukken, verslagen en ingekomen stukken van het algemeen bestuur en zijn commissies

Onder deze categorie vindt u de vergaderstukken en verslagen van het algemeen bestuur en zijn commissies.

De vergaderstukken en verslagen van de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Wierden kunt u terugvinden via Notubiz