Woo-verzoeken

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om openbare (publieke) informatie toegankelijk te maken voor iedereen. Informatie van de overheid moet namelijk voor iedereen beter en makkelijker vindbaar worden.

Veel informatie staat al online en kunt u zelf vinden. Als u hulp nodig heeft, dan kan de Woo- contactpersoon van de gemeente Wierden u hierbij helpen. Wanneer blijkt dat de informatie die u wilt ontvangen (nog) niet openbaar is gemaakt, dan kunt u hiervoor een aanvraag doen.

Hulp nodig?

Het aanvragen van een Woo-verzoek kan zowel telefonisch  als schriftelijk aangevraagd worden. 
t.a.v. Dhr. Martin Paus
E-mail: woo@wierden.nl
Tel.: 0546-58 08 00
Daarnaast kunt u ook digitaal een verzoek indienen door op onderstaande knop te klikken.

Woo-verzoek indienen

Woo-besluiten inzien

Niet openbare informatie

U mag geen stukken inzien:

 • die over de staatsveiligheid gaan
 • waardoor de koning en regering in gevaar komen
 • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
 • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • voorkennis voorkomen bij de aanvrager
 • voorkomen van inbreuk op de privacy van de burger

Ontvangen van informatie

De gemeente kan de gevraagde informatie op verschillende manieren aan u verstrekken:

 • U krijgt een kopie.
 • U kunt het document inzien.
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • U krijgt informatie over de inhoud.

Woo-verzoek per post

Als u uw Woo-verzoek niet digitaal kunt of wilt aanvragen, dan kan dat ook per post:

 • U stuurt uw verzoek naar Pouliestraat 3, 7642 EB Wierden, ter attentie van de Woo-coördinator.
 • U geeft ons daarbij door:
  • Waarover u informatie wilt hebben
  • Welke documenten u wilt bekijken
  • Hoe u de informatie wilt bekijken of ontvangen
  • Uw telefoon/e-mailadres voor als er vanuit de Woo-coördinator nog vragen zijn

Kosten

Op grond van besluitvorming (zie www.wierden.nl of www.overheid.nl ) brengen wij kosten in rekening voor kopieën. Voor het verstrekken van digitale informatie brengen wij geen kosten in rekening. 

Reactietermijn

U krijgt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek bericht van de gemeente. Deze periode mogen wij 1 keer verlengen met 2 weken. Ook kunnen wij uw verzoek opschorten met 2 weken als wij verwachten dat belanghebbende partijen een zienswijze willen indienen.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek. Heeft u een spoedeisend belang? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.
Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

Wanneer u meer informatie wenst over de beschikbaarheid van gemeentelijke informatie en waar deze te vinden is, dan kunt u contact opnemen met onze Woo-contactpersoon Martin Paus. U doet dit door uw vraag te richten aan woo@wierden.nl.